Wymagane dokumenty

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

WYMAGANA DOKUMENTACJA NA POTRZEBY REKRUTACJI

 

 1. TECHNIKUM

   Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku

  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

   Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat  wypełnia na stronie internetowej ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl .

   Dokumenty kandydat drukuje i  podpisane przez rodziców, składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru  wraz z załącznikami

    Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

   

   Do wniosku załącza się:

  1)    kwestionariusz osobowy kandydata;

  2)    2 fotografie (podpisane na odwrocie);

  3)    karta zdrowia;

  4)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła);

  5)    kserokopia aktu urodzenia;

  6)    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

  7)    zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki;

  8)    zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 (kucharze mogą odbywać praktyczną naukę zawodu  na warsztatach szkolnych);

  9)    opinię z  poradni psychologiczno–pedagogicznej

   

  10)     dodatkowo może załączyć kopie lub oryginały dokumentów poświadczających osiągnięcia, dzięki którym kandydaci przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10222