Szkoła innowacji pedagogicznych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "Kuchnia Bytnara"

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

Autor: Elina Gulasaryan, Małgorzata Piwowarczyk-Szafirowicz 

Temat: Kuchnia Bytnara 

Przedmiot: przedmioty zawodowe 

Rodzaj innowacji: celowa 

Data wprowadzenia: 10 lutego 2021 r. 

Data zakończenia: bezterminowo 

Zakres innowacji 

Adresatami innowacji są uczniowie szkoły oraz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą. Czas realizacji innowacji w trakcie roku szkolnego. Innowacja będzie realizowana w ramach doraźnych spotkań autorów z uczniami oraz innym uczestnikami innowacji. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do tworzenia własnych przepisów kulinarnych. 

24 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: INNOWACJA PEDAGOGICZNA "Kuchnia Bytnara"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA- „SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW-PRACODAWCY DLA SZKOŁY”

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara                  

                           „Rudego”    w   Kaliszu, ul. Wodna 11 - 13

Autor: mgr inż. Agnieszka Kocińska

Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: XI.2022r.

Data zakończenia innowacji:  VI 2025r.

Wstęp

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkoły z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej ma na celu poprawienie jakości i efektywności kształcenia, poprzez zacieśnienie współpracy między szkołą a pracodawcami. Nawiązanie współpracy z zakładami ułatwia absolwentom zdobycie atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły a pracodawcy mają możliwość zatrudnienia pracownika kompetentnego, dobrze przygotowanego w swoim zawodzie.

5 listopada 2021
Czytaj więcej o: INNOWACJA PEDAGOGICZNA- „SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW-PRACODAWCY DLA SZKOŁY”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Ekologia i kulinarny recykling”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

TEMAT:

„Ekologia i kulinarny recykling”

 

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”    w   Kaliszu, ul. Wodna 11 - 13

Autor: mgr inż. Karolina Kościuszko

Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: 31.08.2020r.

Data zakończenia innowacji: maj 2022r.

 

Wstęp

Pomysł na innowację pedagogiczną jest odpowiedzią na narastający, globalny problem żywieniowy związany z marnowaniem żywności. Każdego roku konsumenci w Polsce marnują 9 mln ton żywności. Obecnie znajdujemy się na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem wyrzucania żywności, zaraz za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją oraz Holandią. Wprowadzenie innowacji to także wyście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w obecnych podstawach programowych dla uczniów kształcących się w zawodach branży hotelarsko - gastronomiczno – turystycznej.

Problem  marnowania żywności jest również zauważalny w naszej szkole, co wynika ze złych nawyków młodzieży. Można to  zaobserwować podczas sporządzania potraw w ramach kształcenia praktycznego, podczas przerw a także na wycieczkach szkolnych.

 

29 stycznia 2021
Czytaj więcej o: INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Ekologia i kulinarny recykling”

Innowacja pedagogiczna „Dobry Nauczyciel- Lepszy uczeń”

1.Tytuł: „Innowacja pedagogiczna „Dobry Nauczyciel- Lepszy uczeń”

realizowana w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich

  1. Janka Bytnara „ Rudego” w Kaliszu.
  2. Rodzaj innowacji: organizacyjno- metodyczna
15 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Innowacja pedagogiczna „Dobry Nauczyciel- Lepszy uczeń”

O Kaliszu po angielsku

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Imię i nazwisko autora:

Karolina Pakuła

 

Temat innowacji:

O Kaliszu po angielsku.

About Kalisz in English.

Czytaj więcej o: O Kaliszu po angielsku

Innowacja pedagogiczna „ZSGH szkołą w chmurze Microsoft”

Innowacja pedagogiczna „ZSGH szkołą w chmurze Microsoft”

realizowana w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich

Janka Bytnara „ Rudego” w Kaliszu

Czytaj więcej o: Innowacja pedagogiczna „ZSGH szkołą w chmurze Microsoft”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-01-22
Data publikacji:2015-01-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13636