Rzecznik Praw Uczniów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Magdalena Mierkiewicz  -  Rzecznik Praw Ucznia w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. "Janka Bytnara Rudego"


RZECZNIK PRAW UCZNIA  przy wykonywaniu swych zadań kieruje się zasadą dobra ucznia, zasadą równości, ale również zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców (opiekunów prawnych)
Dokumentami regulującymi pracę Rzecznika Praw Ucznia są: Konwencja Praw Dziecka, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania,  zaś jego główna rola polega reagowaniu w sytuacjach, gdy naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę.

 Rzecznik Praw Ucznia:

 • Zna akty prawne dotyczące społeczności uczniowskiej,
 • Prowadzi mediacje w konfliktach uczniowskich,

uczeń – nauczyciel,

 • Zdecydowanie reaguje w sytuacjach łamania praw ucznia,
 • Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw,
 • Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego,
 • Informuje uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 • Wyjaśnia przepisy prawne w porozumieniu z rzecznikiem praw ucznia powołanym przez MENiS.
 • Rzecznik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom  warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania ich godności i podmiotowości.
  Stoi na straży praw ucznia, a w szczególności:
  • prawa do bezpiecznej nauki,
  • prawa do życia bez przemocy i poniżania,
  • prawa do wypowiedzi,
  • prawa do stowarzyszenia,
  • prawa do swobody myśli, sumienia, religii,
  • prawa do rzetelnej informacji

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7551